Latinsk navn: Turdus pilaris
Engelsk navn: Fieldfare
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosselfugle

Sjaggeren er en almindelig træk- og vintergæst fra september til april i Danmark. Arten begyndte først at yngle her i landet omkring 1960 og er en ret fåtallig ynglefugl. Sjaggeren er mest almindelig i Nordsjælland og Nordvestjylland i halvåbne områder og parker.

Kendetegn
Sjaggeren er en stor drossel med rødbrune vinger, mørkebrun ryg, gråt hoved, lysegrå overgump, hvid bug og vingeunderside samt sort hale. Brystet er gyldent med sorte pletter og striber.

Føde
Sjaggere lever af bær, orme, snegle, insekter og insektlarver.

Spætmejse - Nuthatch - Sitta europaea
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 39-42 cm
  • Længde: 26 cm
  • Vægt: 80-140 g
  • Maks. levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14 dage
Vidste du det?
Sjaggere yngler ofte i kolonier. Sjaggere beskytter kolonien mod farer ved at styrtdykke ned mod en fjende og angribe med ekskrementer.