Latinsk navn: Emberiza schoeniclus
Engelsk navn: Reed bunting
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Værlinger

Størstedelen af rørspurvene i Danmark er trækgæster, der ankommer i marts og trækker bort til oktober. Enkelte overvintrer i Danmark i flokke med andre spurvefugle. Rørspurven forekommer over hele landet i rørsumpe eller rørskove nær søer og åer, hvor den yngler.

Kendetegn
Hannen er sort på hoved og strube med en hvid skægstribe og halskrave. Fjerdragten er mørkebrun og stribet på oversiden. Undersiden er lysere og mere grålig. Hunnen har et brunt hoved med hvid skægstribe. Hunnens underside er gråhvid med striber på brystet.

Føde
Rørspurven tager især frø, andre plantedele og insekter samt korn fra dyrkede marker.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 21-28 cm
  • Længde: 15 cm
  • Vægt: 15-22 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 10-13 dage
Vidste du det?

I Danmark er rørspurven meget almindelig i områder med sumpede rørskove, fx langs den jyske vestkyst. Den er mindre almindelig inde midt i landet, bortset fra større vådområder, hvor den også kan træffes i stort tal.

Rørspurv - Emberiza schoeniclus - Reed bunting