Latinsk navn: Gavia stellata
Engelsk navn: Red-throated loon
Klasse: Fugle
Orden: Lommer
Familie: Lommer

Rødstrubet lom er ret almindelig i Danmark, hvor den kan ses hele året, især som træk- og vintergæst. Trækket af fugle kommer til landet i september-oktober og forlader os igen til foråret. Ca. 100.000 lommer overvintrer hvert år i danske farvande, især vestpå. Lommen ses om sommeren, men den yngler ikke i landet.

Kendetegn
Den rødstrubede lom har en langstrakt krop med et tyndt næb, der er en smule opadbøjet. I yngledragten kan lommen især kendes på den karakteristiske rødbrune strube samt det grå hoved og hals med sort-hvide striber. Oversiden er brunlig med lyse pletter, og bugen er lys. Om vinteren har fuglen en grå overside med lyse pletter og en hvid bug. Kønnene er ens.

Føde
Rødstrubet lom lever af især fisk, men de tager også krebsdyr, muslinger, snegle og orme.

Rødstrubet lom - Gavia stellata - Red-throated loon
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 106-116 cm
  • Længde: 50-69 cm
  • Vægt (han): 1750 g
  • Vægt (hun): 1550 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 43 dage
Vidste du det?
Rødstrubet lom er en meget dygtig svømmefugl, der dykker ned under vandet for at finde føde. Når lommen dykker, kan den blive under vandet i op til et par minutter. Om vinteren lever de rødstrubede lommer ofte i småflokke på 10-30 meters dybde ude på havet, eller langs kysterne på lidt lavere vand.