Latinsk navn: Luscinia luscinia
Engelsk navn: Trush nightingale
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosler

Nattergalen er en trækfugl, der kommer til Danmark i maj og trækker bort igen i september. Fuglen er en almindelig ynglefugl i det meste af landet, dog mindre udbredt i Vestjylland. Lever og yngler i områder nær søer, åer, vandløb og moser med frodig vegetation og plantevækst. Nattergalen lever kun sjældent i skove.

Kendetegn
Nattergalen har en brunlig fjerdragt med en lidt lysere underside. Brystet er plettet. Halen og vingerne er mere rødbrune. Nattergalen kendes bedst på sin sang - ikke på sit diskrete ydre.

Føde
Nattergalens føde består af smådyr som insekter, insektlarver og edderkopper. Fuglene spiser desuden også bær.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 24-26,5 cm
  • Længde: 16 cm
  • Vægt: 22-32 g
  • Maks. levealder: 8 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-13 dage
Vidste du det?
Nattergalens sang er meget kraftig og varieret, hvorfor den er nem at genkende. Nattergalen synger hele døgnet. Man kan dog især høre nattergalen synge om natten efter midnat, hvor kun få andre fugle synger. Hannerne har derfor lettere ved at tiltrække hunnerne.
Nattergal - Luscinia luscinia - Trush nightingale