Latinsk navn: Alcedo atthis
Engelsk navn: Common kingfisher
Klasse: Fugle
Orden: Skrigefugle
Familie: Isfugle

Isfuglen er en standfugl i Danmark. Om vinteren kommer der desuden isfugle på træk nordfra. Isfuglene lever og yngler ved søer og vandløb tæt ved skov eller krat. Fuglene bygger dybe redehuller i skrænter eller brinker.

Kendetegn
Isfuglen er ikke til at tage fejl af med sine mange farver. Den har en turkis skinnende overside, blågrønne vinger samt en orangerød underside. Struben og pletten på begge sider af halsen er hvide. Halen er kort, mens næbbet er kraftigt og relativt langt.

Føde
Isfuglen foretrækker vandinsekter samt småfisk på op til 10 cm, som den fanger ved at dykke ned i vandet med høj fart fra udsigtsposter i træer.

Isfugl - Alcedo atthis - Common kingfisher
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 24-26 cm
  • Længde: 17-19 cm
  • Vægt: 40-45 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 19-21 dage
  • Ungetid: 23-27 dage
Vidste du det?
Isfuglens redekammer er en udvidelse af det op til 1 m lange rederør, som hannen og hunnen hjælper hinanden med at grave. Når ungerne udklækkes, ligner rederøret og redekammeret hurtigt en svinesti med døde fisk og ekskrementer fra ungerne.