Latinsk navn: Motacilla alba
Engelsk navn: White wagtail
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og Vipstjerter

Den hvide vipstjert er en almindelig trækfugl i hele landet. Vipstjerten er en af de fugle, der trives bedst i Danmark. Hvid vipstjert kan ses overalt i det åbne land, ved å- og strandbredder samt i byer og ved gårde nær mennesker. Vipstjerterne yngler i nærheden af vand.

Kendetegn
Hvid vipstjert har en sort og grå overside samt en hvid underside. Issen og nakken er sort ligesom strube og det øverste af brystet. Hovedet er hvidt. Hunnen er ikke nær så mørk omkring isse og nakke som hannen. Fuglen er slank med en lang hale.

Føde
Føden består af insekter, fluer og andre smådyr, som den fanger på jorden, i luften eller på lavt vand under en hurtig jagt.

Hvid vipstjert - Motacilla alba - White wagtail
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 25-30 cm
  • Længde: 17-19 cm
  • Vægt: 18-30 g
  • Max levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14-16 dage
Vidste du det?
Hvid vipstjert lever uden for yngletiden i større flokke, som beskytter den lille fugl om natten mod rovdyr. På overnatningsstederne kan der samles flere tusinde hvide vipstjerter på en gang.