Latinsk navn: Turritella communis Risso
Engelsk navn: Auger shell, Screw shell
Klasse: Bløddyr
Orden: Caenogastropoda
Familie: Tårnsnegle

Tårnsneglen er almindelig og findes fra Nordsøen til Kattegat og den nordlige del af Østersøen. Sneglen lever nedgravet i blød mudderbund fra 10 meters dybde og udefter. Man kan finde opskyllede skaller fra tårnsneglen langs stranden.

Kendetegn
Tårnsneglens skal er et spir eller tårn med 12-19 snoninger/vindinger. Skallen har desuden ribber eller striber, der følger vindingerne, og den er normalt gråbrun eller rødbrun. Åbningen  ind i skallen er næsten helt cirkelrund.

Føde
Sneglen æder fødepartikler og organisk materiale, som den filtrerer fra vandet - ligesom muslinger.

Tårnsnegl - Turritella communis Risso - Auger shell, Screw shell
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 6 cm
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
Vidste du det?

Tårnsneglen lever halvt nedgravet i havbunden, men den laver en form for fordybning, så vandet kan komme ned til sneglens gæller. Tårnsneglen optager ilt fra vandet, og filtrerer det samtidig for føde.