Latinsk navn: Unio pictorum
Engelsk navn: Painters mussel
Klasse: Bløddyr
Orden: Ferskvandsmuslinger
Familie: Unionidae

Stor malermusling er almindeligt udbredt i størstedelen af Danmark. Den findes i søer, vandløb og åer med let rindende vand. Den store malermusling lever halvt nedgravet i sandbunden.

Kendetegn
Den store malermusling er en aflang musling, med kraftige skaller samt et kort hængsel med tænder. Malermuslingen er mørk med brune eller grønne farver. Skallerne er desuden belagt med perlemor på indersiden.

Føde
Stor malermusling lever af alger, plankton og andre organiske partikler. Muslingen suger vand og mudder ind gennem en kanal, hvor et gællegitter filtrerer føden fra vandet.

Stor malermusling - Unio pictorum - Painters mussel
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: op til 12-14 cm
  • Stor malermusling er kønsmoden efter ca. 4 år 
  • Hannerne gyder om vinteren, og æggene klækkes om foråret
Vidste du det?
Den store malemusling formerer sig ved, at hannen gyder sin sæd i vandet, som suges ind af hunner, hvorved æggene befrugtes. Æggene og de små larver forbliver i hunnens ydre gæller. Herefter udstødes larverne, som derefter snylter på fisk i 1-2 uger.