Latinsk navn: Crassostrea gigas
Engelsk navn: Pacific oyster
Klasse: Bløddyr
Orden: Pteroida
Familie: Østers

Stillehavsøsters er almindelige i Vadehavet, Limfjorden, Isefjorden og i Horsens Fjord. Normalt lever østersen på lavt vand ned til 20 meters dybde, hvor den danner rev, ved at flere østers sætter sig fast ovenpå hinanden. Stillehavsøsters kan også sætte sig fast på andre muslinger eller direkte på bunden.

Kendetegn
Stillehavsøstersen kan kendes fra den europæiske østers på, at skallerne er mere aflange. Stillehavsøsters har desuden kraftige, brune skaller, der varierer fra jævne til mere knoldede afhængigt af underlaget. På indersiden af skallerne har muslingen desuden et mørkt lukkemuskel-mærke. Overskallen er mindre end underskallen.

Føde
Østersen bruger sine gæller som en si og filtrerer planteplankton og andre mikroskopiske organismer fra vandet.

Stillehavsøsters - Crassostrea gigas - Pacific oyster
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: op til 20 cm
  • Stillehavsøstersen er hermafrodit
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Gyder: sensommer (hvis vand- temperaturen er over 20 grader)
  • Max levealder: Op til 30 år
Vidste du det?
Stillehavsøstersen er indslæbt til Danmark fra Stillehavet ved Japan og Sydøstasien. Den er en såkaldt invasiv art. Stillehavsøsters er uønsket i Danmark, hvilket skyldes, at østersen udkonkurrerer andre arter som fx blåmuslingen. Dette er uheldigt, da blåmuslingen er et vigtigt fødeemne for mange vadefugle.