Latinsk navn: Succinea putris
Engelsk navn: Amber snail
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Ravsnegle

Ravsneglen er almindeligt udbredt i hele Danmark, hvor den lever nær søer, vandhuller, damme, små vandløb og åer. Ravsneglen er en landsnegl, som lever på planter, men i tørt vejr findes den også på vandplanter nede i vandet. Ravsnegle forekommer ofte i store antal, og de er som regel meget aktive i vådt vejr.

Kendetegn
Ravsneglen har et aflangt, ægformet hus, som er gyldenbrunt og glinsende - ligesom rav. Husets munding er ret bred, ca. 2/3 af højden. Kroppen er slimet, og den har brede følehorn.

Føde
Ravsnegle bruger tungen til at raspe eller gnave planter i stykker. De lever udelukkende af græsser, blade og andre plantedele.

Ravsnegl - Succinea putris - Amber snail
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Husets højde: 15-22 mm
  • Husets bredde: 7-12 mm
  • Kan ses: April-november
  • Ravsnegle er tvekønnede (hver snegl er både han og hun)
Vidste du det?
Ravsnegle er ofte værter for en bestemt snyltende fladorm, der kaldes en ikte. Ikte-larver kan leve i ravsneglens følehorn, som svulmer meget op. Til sidst falder følehornene af, og ikten forlader ravsneglen. Ravsnegle med ikter vokser meget dårligt.