Latinsk navn: Petricola pholadiformis
Engelsk navn: American piddock
Klasse: Bløddyr
Orden: Sandmuslinger
Familie: Amerikanske boremuslinger

Amerikansk boremusling lever overalt fra Nordsøen indtil den vestlige Østersø på hård bund. Boremuslinger graver gange i havbunden, hvor de lever hele deres liv. Muslingerne gyder deres æg og sæd frit i vandet og har fritsvømmende larver. De bliver først til boremuslinger efter 1-2 uger.

Kendetegn
Skallen er aflang oval og hvid eller beige. Den har grove ribber og en ombukket kant foran bukkelen. Muslingen borer ved at bevæge skallerne i forhold til hinanden og vha. den riflede skalkant. Det eneste man kan se af muslingen, er det dobbelte ånderør, der stikker ud af boregangen.

Føde
Muslingen lever af planteplankton, som filtreres fra vandet vha. gællerne. Vandet suges ind og ledes ud af hver sit ånderør.

Amerikansk boremusling - Petricola pholadiformis - American piddock
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 6 cm
  • Æg: 3-3,5 millioner
  • Gyder: Juli-august
  • Max levealder: Ca. 6-10 år
Vidste du det?
Den amerikanske boremusling kommer oprindelig fra Nordamerikas østkyst, og den blev indført til Danmark og resten af Europa med østers. I dag er den amerikanske boremusling en af de mest almindelig boremuslinger i landet - sammen med almindelig boremusling.