Vadehavscentret, Vester Vedsted

Vadehavet er Danmarks største nationalpark. I træktiden besøges området af op til 12 millioner trækfugle og har Danmarks største bestand af spættet sæl. Vadehavscentret står for "viden gennem oplevelser" både i centrets udstillinger og gennem arrangementer på Vadehavet. I 2015/16 åbnes efter planerne en udbygning der kan rumme Nationalpark udstillingen ”12-15 millioner trækfugle på rejse”, samt nye undervisnings- og mødefaciliteter. Vadehavscenteret besøges af omkring 30.000 personer om året.

Adresse: Okholmvej 5, 6760 Ribe, Danmark
Telefon: (+45) 75 44 61 61

(Google Geocoding API error: The request was denied.)