• Vi undersøger skoven

  Du kan selv undersøge skovens dyr og planter med meget simpelt udstyr. Nogle undersøgelser kan du lave, mens du er ude i skoven. Du kan også få ideer til flere undersøgelser, når kommer hjem og vil studere tingene, som du har fundet i skoven.


  På de næste sider kan du læse om, hvordan du bruger forskelligt udstyr, og du kan også finde forskellige arbejdsark, hvor du kan lære mere om udstyret og også registrere, hvad du finder ud af.

  Du kan skifte fra side til side på knapperne nederst på siderne, og på knapperne, hvor der står "læs mere" kan du gå til andre sider på Naturporten.

  Først skal du vælge et sted, som du vil undersøge. Det kan være dækket af planter, eller skovbunden kan være helt dækket af blade og kviste fra træerne.

 • Vælg et sted

  Vælg et sted i skoven, som du vil undersøge nærmere. Læg mærke til omgivelserne - er der lyst, mørkt, fugtigt eller tørt - vokser der planter i skovbunden, eller er den dækket med kviste og blade fra træerne.

  Marker dit område med grene eller sten fra skovbunden. Så kan du finde tilbage til det på en anden årstid.

  Afmærk dit område
  Brug et målebånd og mål et område, som du vil undersøge. Det kan fx være 1 meter på hver led, men det må gerne være større.
  Sæt en teltpløk i hvert hjørne og bind en tydelig tråd fast i pløkkene og rundt om dit område. Så er det lettere at beskrive, hvad der findes forskellige steder i området. Hvis du vil beskrive området nøjagtigt, kan du inddele det i mindre felter.

  Beskriv dit område
  Du skal beskrive ganske kort, hvad du ser og oplever i det område, du har valgt og i omgivelserne.
  Skriv om planterne, om lyset, om fugtigheden og også om dufte og lyde i skoven. Hvis du giver dig tid og er helt stille, vil du sikkert opleve, at nogle af skovens dyr viser sig i omgivelserne.

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Undersøg skovbunden

  Når du har beskrevet dit område, skal du gå i gang med at undersøge skovbunden.
  Vælg et hjørne i dit område, og grav et lille hul med en graveske. Læg jorden, som du graver op i en hvid bakke.

  Mål temperaturen i luften og temperaturen i bunden af hullet, du har gravet.

  Hvad fandt du i skovbunden?
  Undersøg jorden, som du har gravet op i en hvid bakke. Er der planter, rødder, visne blade og kviste? Er der frø og frugter fra skovens planter og træer. Hvilke små dyr kan du se mellem jorden og planteresterne?

  Brug en lup eller en lup-dåse
  Du kan meget bedre se, hvad du har fundet, hvis du bruger en lup. En almindelig lup forstørrer 5-10 gange.

  Hvis du finder små dyr, som kravler bort, kan du undersøge dem nærmere i en lup-dåse eller i en tovejs-lup. Tovejs-luppen giver dig mulighed for at se et dyr både fra oven og fra undersiden.

  Beskriv hvad du fandt
  Lav en rapport over, hvad du fandt i skovbunden. Du kan selv vælge, hvad du vil skrive om, men du skal inddele dine iagttagelser i forskellige emner, fx "Hvad består jorden af", "Hvilke planterester fandt jeg", "Hvilke smådyr så jeg".

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Planter

  Du skal undersøge hvilke former for planter, der findes på dit sted. Selv om du måske ikke kan se planterne, findes der ofte spor efter dem. Det kan fx være blade eller frugter på jordoverfladen eller rødder i jorden. Mange af skovens planter ses kun på bestemte årstider.

  Undersøg planterne med en lup

  Hvis du undersøger planterne med en lup med stor forstørrelse, kan du ofte se mange detaljer, som man normalt ikke opdager, fx små hår eller torne på planternes overflade og ribber i bladene. Du kan tit også se spalte-åbningerne på bladene.
  Insekterne har ofte sat spor på bladene. Måske har de spist af planten eller lagt æg på bladene.  Beskriv hvad du fandt

  Lav en rapport over hvilke former for planter, du fandt på dit sted. Var der urter, græsser, mos, svampe eller lav? Voksede der træer eller buske? Fandtes der planter, som ikke var synlige på den årstid, hvor du undersøgte dit sted?

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Træer og buske

  Undersøg hvilke træer og buske, du kan se fra dit sted. Hvis du er i tvivl, kan du gå helt hen til træerne, eller du kan studere dem med en kikkert. Træerne kendes som regel bedst fra hinanden på deres blade, nåle og frugter.

  Træerne på forskellige årstider
  De fleste løvtræer kaster deres blade om efteråret, og derfor vil løvskovene være meget forskellige at færdes i, alt efter, hvilken årstid, du kommer der. Hvis du vil følge træernes vækst med blade og frugter, bør du undersøge træerne omkring dit sted flere gange om året.  Naturskov eller dyrket skov?
  Du kan ofte se, om træerne i en skov er plantede og dyrkes, fordi træet skal bruges en dag eller om skoven er en naturskov, hvor træerne får lov at passe sig selv. Undersøg om man omkring dit sted kan se spor efter de mennesker, der arbejder i skoven.

  Beskriv hvilke træer du fandt
  Lav en rapport over, hvilke træer, du kunne se fra dit sted. Skriv om træernes udseende, deres højde og hvordan skovbunden er under træerne. Skyggede træerne for andre planter

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Smådyr, kryb og kravl

  Du vil ofte se insekter, især sommerfugle, fluer, myg og bier, der sværmer i luften omkring dit sted, men hvis du kigger godt efter, vil der være mange flere smådyr i skovbunden og mellem planterne omkring dig. Det kræver dog, at du sidder ganske stille et stykke tid for at opdage smådyrene.

  Dyrene gemmer sig godt

  Ofte kan man være meget tæt på dyrene uden at opdage dem. Det skyldes, at de skjuler sig i omgivelser med samme farver som dyrene selv. Du kan fx ofte se frøer, som sidder helt stille i skovbunden eller gemmer sig mellem sivene i små vandhuller.


  Dyrene på planterne og i skovbunden?
  Mange insekter foretrækker at sidde på undersiden af blade eller på planternes stængler, og de kan være vanskelige at få øje på. Hvis du ryster forsigtigt til en busk eller en høj plante, vil mange insekter ofte falde til jorden.

  Beskriv hvad du fandt
  Lav en rapport om smådyrene, som du så omkring dit sted. Prøv også at finde ud af, hvorfor de lever netop omkring dit sted.

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Fugle

  Skovens fugle kan tit være vanskelige at få øje på, fordi de ofte gemmer sig mellem løvet og højt oppe i træerne. Men fuglene synger, kvidrer og laver ofte så meget støj, at man ikke er i tvivl om, hvor de befinder sig. Hvis du kender fuglestemmerne, kan du nemt at finde ud af, hvilke fugle, der findes omkring dit sted.

  Men ellers må du have en lille fuglekikkert med i skoven, og med lidt tålmodighed, kan du ofte få øje på nogle af skovens fugle og måske også finde frem til, hvor de har deres reder.

  Kikkerten
  Kikkerten er det bedste redskab, når du skal undersøge fuglene omkring dig. De bedste kikkerter til brug i skoven, er små og lette kikkerter, fx en kikkert med påskriften 8x21 (126 m/1.000 m) Det betyder, at kikkerten forstørrer 8 gange og at linsen er 21 mm i diameter. Den har et synsfelt, som er 126 m bredt, hvis du ser på en afstand af 1.000 m.  Spor efter fugle?
  Mange fugle efterlader spor i skoven, fx frø og frugter, som de har spist af, æggeskaller samt fjer og dun. Måske kan du finde fjer fra en fugl, der er blevet spist af et rovdyr.


  Hvilke fugle så eller hørte du?

  Lav en rapport over, hvilke fugle du så eller hørte omkring dit sted.

  Her kan du finde et aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

 • Indsamling i skoven

  Du kan indsamle mange ting fra skoven for at undersøge dem nærmere hjemme. Mange af tingene, som du har med hjem, kan du fx undersøge i stereolup eller i mikroskop.

  Hvis du har modne frø eller frugter med hjem, kan du prøve, om du kan få dem til at spire.

  Måske har du taget en smule jord fra skovbunden med hjem, hvori der er bænkebidere, skolopendere eller andre smådyr. Du kan studere dyrene og lave små forsøg med dem, hvis du husker at slippe dem fri igen.

  Men du skal vide, at nogle dyr og planter, fx okideer og padder, er fredede, og dem må du ikke tage med hjem. Vis også hensyn i skoven og ødelæg ikke buske, træer og skovbundens planter.

  Brug en indsamlingskasse med mange rum
  Det er vigtigt, at du kan holde styr på tingene, som du finder i skoven, og derfor er det en god idé at sortere dem allerede mens du samler ind. Planlæg, hvad du vil gå på opdagelse efter, inden du tager af sted og lav en oversigt over, hvad du har samlet i din kasse.  Lav udstillinger af ting fra skoven
  Du kan vælge mange forskellige emner, for en lille udstilling om skoven, fx "Træernes blade", "Skovens frø og frugter", "Dyremærket materiale" eller "Fuglefjer".


  Hvad fandt du i skoven?

  Lav en oversigt over, hvad du fandt i skoven. Her kan du finde nogle aktivitetsark, hvor du kan notere dine iagttagelser.

  Arkene er opbygget, så de passer til indsamlingskassen, du kan se på billedet. Arket til venstre er et eksempel på, hvad du kan fylde i din kasse og notere på arket.