Latinsk navn: Lutra lutra
Engelsk navn: Eurasian otter
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Odderen er helt tilpasset livet i vand. Dens strømlinede krop og glatte pels, som skyr vandet, betyder at den kan bevæge sig meget hurtigt under vand, når den søger føde.

Kendetegn
Odderens næsebor, øjne og ører sidder højt på hovedet, så den både kan ånde, se og høre, når den svømmer i vandoverfladen. Odderens ben er korte, og den har svømmehud mellem tæerne. Pelsen er helt mørkebrun, bortset fra et lysere parti på halsen og brystet.

Føde
Odderen lever især af fisk, men den spiser også frøer, småfugle og små pattedyr.

Odder - Lutra lutra - Eurasian otter
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 95-140 cm med hale
  • Kuldstørrelse: 2-3
  • Antal kuld: 1 hvert 2. år
  • Drægtighed: 8 uger
Vidste du det?
Odderen har været tæt på at uddø i Danmark og Europa, men den blev fredet i 1967, og nu gøres der meget for at forbedre dens levevilkår, så bestanden fortsat kan vokse. Der bliver stadig flere oddere i Danmark, hvor bestanden er størst i det nordvestlige Jylland.