Latinsk navn: Vanessa atalanta
Engelsk navn: Red Admiral
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Takvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Admiralen er en af vore flotteste og lettest genkendelige dagsommerfugle. Admiralen er en træk-sommerfugl, som kommer flyvende sydfra for at lægge æg - som regel på brændenælder. Æggene klækkes efter en uges tid, og larverne lever på nælderne i 3-4 uger, hvorefter de spinder en lille rede øverst i en nælde og forpupper sig deri.

Kendetegn
Admiralen kendes især på sine tydelige røde bånd tværs over forvingerne og bagest på bagvingerne. Den flyver af sted med meget hurtige vingeslag uden at svæve.

Føde
Admiralens larve lever af nældeblade. Den voksne admiral lever af nektar. Den ses ofte på sommerfuglebuske.

Admiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 5-6 cm
  • Parring: Maj-september
  • Æg: Op til 1.000
  • Larvetid: 3-4 uger
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Admiralen overvintrer ikke i Danmark, men den trækker om efteråret sydpå - af og til helt til Norditalien, hvor den lægger sine æg. Om foråret og om sommeren kommer nye generationer af admiraler til Danmark.