Latinsk navn: Lymnaea stagnalis
Engelsk navn: Great pond snail
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Mosesnegle

Stor mosesnegl er meget almindelig i Danmark, hvor den er udbredt i søer, damme, vandhuller og rolige vandløb. Sneglen foretrækker levesteder med mange vandplanter, og den findes ofte på sten og planter.

Kendetegn
Stor mosesnegl har et spiralformet og meget spidst sneglehus med 6-8 vindinger. Huset er brunt eller gulligt. Mundingen er ca. halv så bred som husets højde. Stor mosesnegl er den største ferskvandssnegl i Danmark. Sneglene har især store sneglehuse, hvis de lever i søer med meget kalk.

Føde
Stor mosesnegl lever af ådsler, alger og halvrådnede plantedele, som den rasper itu med sin tunge.

Stor mosesnegl - Lymnaea stagnalis - Great pond snail
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Husets højde: op til 6 cm.
  • Husets brede: ca. 3 cm.
  • Parring og æglægning: marts-september
  • Stor mosesnegl er tvekønnet (hver snegl er både han og hun) 
  • Levealder: normalt ca. 1 år
Vidste du det?
Stor mosesnegl er tvekønnet, hvilket vil sige, at hver enkelt snegl både producerer æg og sæd. Sneglen er dog stadig nødt til at parre sig med en anden snegl. Efter parringen lægger begge snegle æg i nogle 5-6 cm lange gelékapsler. Æggene klækkes efter 1-2 uger.