Latinsk navn: Ostrea edulis
Engelsk navn: Slipper limpet
Klasse: Bløddyr
Orden: Pteroida
Familie: Østers

Østers findes især i Limfjorden, men de forekommer også i Nordsøen, i Vadehavet og i Kattegat. Østers er dog ret sjældne, og der findes kun små bestande her i landet. Til gengæld kan man finde mange opskyllede skaller på stranden og kysten. Mange af disse skaller stammer dog fra Stenalderen. Østers lever fasthæftet til bunden eller til  andre østers på lavt vand.

Kendetegn
Østersens skaller er kraftige og afrundede med en grov, ujævn og koncentrisk overfladestruktur. Skallerne er gråbrune. Den nederste skal er hvælvet, mens den øverste er flad og fungerer som låg. Østers har kun én lukkemuskel, men den er til gengæld er meget stærk.

Føde
Østers lever af at filtrere vandet for plankton.

Østers - Ostrea edulis - Oyster
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: op til 15 cm
  • Æg: op til 1 million
Vidste du det?
Østersen bliver første gang kønsmoden som han. Senere bliver den hun og begynder at producere æg. Derefter bliver den han igen og gyder sin sæd frit i vandet. Derefter bliver den atter hun, og æggene befrugtes og klækkes inde i hunnen. Sådan skifter det hele hele livet. En østers kan blive op til 30 år gammel.