Vælg sværhedsgrad
  • Let
  • Normal
  • Svær
  • X-pert
Gæt et land i Europa

Gæt et land i Europa

Gruppe: Europa rundt
Sværhedsgrad: Normal

Europa har omkring 50 lande. Du kan møde forskellige opfattelser af, hvilke lande, der er med i Europa. I denne quiz skal du trække landets nav hen til olysningerne om landet.

Se EUs liste over lande i Europa
Se Wikipedias oversigt over hovedstæder i Europa

Prøv quizzen og se, hvor mange lande, du kender.