Vælg sværhedsgrad
  • Let
  • Normal
  • Svær
  • X-pert
Gæt en hovedstad i Europa

Gæt en hovedstad i Europa

Gruppe: Europa rundt
Sværhedsgrad: X-pert

Europa har omkring 50 lande og lige så mange hovedstæder. Du kan møde forskellige opfattelser af, hvilke lande, der er med i Europa. I denne quiz skal du vise, hvilken hovedstad, der hører til hvilket land.

Se EUs liste over lande i Europa
Se Wikipedias oversigt over hovedstæder i Europa

Prøv quizzen og se, hvor mange hovedstæder, du kender.