Vælg sværhedsgrad
  • Let
  • Normal
  • Svær
  • X-pert
Gæt en fugl fra skoven

Gæt en fugl fra skoven

Gruppe: Danmarks dyr
Sværhedsgrad: Let

Nogle af skovens fugle er store og lette at få øje på eller finde spor efter. Andre fugle er meget små og gemmer sig i buskads eller højt i træerne. Hvem er hvem

Hvis du mangler et svar, kan du finde det i Naturportens leksikon over fugle.

Prøv quizzen og se, om du kender fuglene i skoven.